Магазини:

e-mail: sinaia@mail.bg

бул. "Д. Петков" № 72
тел: 02/828 08 64

ул. "Цар Симеон" № 157
тел: 02/931 09 81

бул. "Ал. Стамболийски" № 186
тел: 0878 / 733 307
   
Untitled Document
ПРИМЕРНА ОФЕРТА - СТАРО СТРОИТЕЛСТВО
    тел.02/828 08 64, тел. 02/931 09 81   GSM 087/873 33 07      цени без ДДС
Описание видове Р.С.М.Р. - част ВиК  Един.  Ед.цени окрупнени 
  мярка виж  -  І - ви етап 
Разводка /инсталация / водопровод и канал баня в това число Изолация    
 1/ Направа на водомерна стойка в това число С.К. спирателен кран ф20 и фитинги 1бр. бр. 33,00лв.
 2/ Направа на водомерна стойка в това число С.К. спирателен кран ф20 и фитинги к-т от 2бр. к - т 76,00лв.
 3/ Монтаж на парциален водомер в това число О.К. обратна клапа 3/4” и фитинги за 1бр. бр. 73,00лв.
 4/ Монтаж на парциален водомер в това число О.К. обратна клапа 3/4” и фитинги за к - т от 2бр. водом. к - т 146,00лв.
 5/ Монтаж на водом. стойка със С.К.2” без изп.след сградно водопроводно отклонение за 1бр. бр. 261,00лв.
 6/ Монтаж на общ водом. възел 2” пълен к-т след сградно водопроводно отклонение за 1бр. бр. 950,00лв.
 7/ Монт.на Р.Р. полипропилинова тръба ф20 в т.ч. фитинги от щранг до извод на водчерпен прибор за бр. бр. 80,00лв.
 8/ Монт.на Р.Р. тръба ф20 в т.ч. фитинги м/у изводите на два водчерпни прибора за 1бр. бр. 75,00лв.
 9/ Монт.на Р.Р. полипропилинова тръба ф20 в т.ч. фитинги на участък по дълъг от 2м? м? 5,50лв.
10/ Двойно укрепване на тръба ф20 в т.ч. фитинги  за 1бр. бр. 2,00лв.
11/ Заскубяване на изолация ф22 - 6  м? 1,50лв.
12/ Полагане на PVC тръби ф50 в т.ч. фасонни части м? 23,00лв.
13/ Полагане на PVC тръба ф50 в т.ч. фасонни части на у-к по дълъг от 2м? м? 12,00лв.
14/  Направа на гнездо за П.Р.С. подов рогов сифон - ф50 за 1бр. бр. 3,00лв.
15/  Монтаж на  П.Р.С. подов рогов сифон - ф50 за 1бр. бр. 8,50лв.
16/ Укрепване на подов канал на P.V.C. тръба ф50 в т.ч. фасонни части 1м? бр. 2,50лв.
17/ Подвеждане на PVC тръба ф50 до излаз( извод ) за тоалетна или кухненска мивка бр. 9,00лв.
18/ Подвеждане на PVC тръби ф50 до излаз( извод ) за пералня или миялна бр. 11,00лв.
19/ Подвеждане на PVC тръба ф50 до излаз( извод ) за вана или душ кабина бр. 8,00лв.
20/ Подвеждане на PVC тръба ф110 до извод за WC или моноблок в т.ч. фасонни части м? 54,00лв.
Хоризонтална разпределителна водопроводна мрежа в това число Укрепване и Изолация    
 1/ Монтаж на РРR полипропилинова тръба ф75 в т. ч. фитинги на участък по - дълъг от 2м? м? 60лв.
 2/ Монтаж на РРR полипропилинова тръба ф75 в т. ч. фитинги на участък по - малко от 2м? м? 90.00лв.
 3/ Монтаж на РРR полипропилинови тръби ф63 в т. ч. фитинги на участък по - дълъг от 2м? м? 50лв.
 4/ Монтаж на РР-R полипропилинови тръби ф63 в т. ч. фитинги на участък по - малко от 2м? м? 75.00лв.
 5/ Монтаж на РР-R полипропилинови тръби ф50 в т. ч. фитинги на участък по - дълъг от 2м? м? 45лв.
 6/ Монтаж на РР-R полипропилинова тръба ф50 в т. ч. фитинги на участък по - малко от 2м? м? 65,00лв.
 7/ Монтаж на РР-R полипропилинова тръба ф40 в т. ч. фитинги на участък по - дълъг от 2м? м? 30лв.
 8/ Монтаж на Р.Р. тръба ф40 в т. ч. фитинги на участък по - малко от 2м? м? 40.00лв.
 9/ Монтаж на Р.Р. тръба ф32 в т. ч. фитинги на участък по - дълъг от 2м? м? 20лв.
10/ Монтаж на Р.Р. тръба ф32 в т. ч. фитинги на участък по - малко от 2м? м? 25.00лв.
11/ Монтаж на Р.Р. тръба ф25 в т. ч. фитинги на участък по - дълъг от 2м? м? 15лв.
12/ Монтаж на Р.Р. тръба ф25 в т. ч. фитинги на участък по - малко от 2м? м? 20лв.
13/ Монтаж на Р.Р. С.К. спирателен кран   ф75 бр. 76,30лв.
14/ Монтаж на Р.Р.- С.К.спирателен кран   ф63 бр. 46,15лв.
15/ Монтаж на Р.Р.- С.К.спирателен кран   ф50 бр. 31,15лв.
16/ Монтаж на Р.Р.- С.К.спирателен кран   ф40 бр. 22,00лв.
17/ Монтаж на Р.Р.- С.К.  ф32 бр. 18,00лв.
18/ Монтаж на Р.Р.- С.К.  ф25 бр. 14,00лв.
Вертикални водоснабдителни клонове В.В.К.( щрангове )в това число Укрепване и Изолация    
 1/ Монтаж на РРR полипропилинова тръба ф75 в т. ч. фитинги на участък по - дълъг от 2м? м? 60лв.
 2/ Монтаж на  РРR полипропилинова тръба ф75 в т. ч. фитинги на участък по - малко от 2м? м? 90.00лв.
 3/ Монтаж на  РРR полипропилинова тръба ф63 в т. ч. фитинги на участък по - дълъг от 2м? м? 50лв.
 4/ Монтаж на  РРR полипропилинова тръба ф63 в т. ч. фитинги на участък по - малко от 2м? м? 75.00лв.
 5/ Монтаж на  РР-R полипропилинова тръба ф50 в т. ч. фитинги на участък по - дълъг от 2м? м? 45лв.
 6/ Монтаж на  РР-R полипропилинова тръба ф50 в т. ч. фитинги на участък по - малко от 2м? м? 65,00лв.
 7/ Монтаж на  РРR полипропилинови тръби ф40 в т. ч. фитинги на участък по - дълъг от 2м? м? 30лв.
 8/ Монтаж на РРR полипропилинови тръби ф40 в т. ч. фитинги на участък по - малко от 2м? м? 40.00лв.
 9/ Монтаж на РРR полипропилинови тръби ф32 в т. ч. фитинги на участък по - дълъг от 2м? м? 20лв.
10/ Монтаж на РРR полипропилинови тръби ф32 в т. ч. фитинги на участък по - малко от 2м? м? 25.00лв.
11/ Монтаж на РРR полипропилинови тръби ф25 в т. ч. фитинги на участък по - дълъг от 2м? м? 15лв.
12/ Монтаж на РРR полипропилинови тръби ф25 в т. ч. фитинги на участък по - малко от 2м? м? 20лв.
Вертикални канализационни клонове В.К.К.( щрангове ) в това число Укрепване и Изолация    
 1/ Монтаж на РVC тръба ф110 в т. ч. фасонни части м? 23,00лв.
 2/ Монтаж на РVC тръби ф 50 в т. ч. фасонни части м? 9,00лв.
 3/ Укрепване на РVC тръба ф110 в т. ч. фасонни части бр. 8,00лв.
 4/ Укрепване на РVC тръби ф 50 в т. ч. фасонни части бр. 6,00лв.
Прокопаване на улей и отвори в бетон и тухла без камък и бутобетон    
 1/ Улей в тухла  5см / 4см       на 1м? м? 10лв.
 2/ Улей в бетон  5см / 4см       на 1м? м? 30лв.
 3/ Отвор в тухла     ф24 бр. 2лв.
 4/ Отвор в тухла     ф28 бр. 4лв.
 5/ Отвор в тухла     ф36 бр. 8лв.
 6/ Отвор в тухла     ф44 бр. 15лв.
 7/ Отвор в тухла     ф56 бр. 20лв.
 8/ Отвор в бетон     ф24    с  дебелина до 10см бр. 3лв.
 9/ Отвор в бетон     ф28    с  дебелина до 10см бр. 5лв.
10/ Отвор в бетон    ф36    с  дебелина до 10см бр. 10лв.
11/ Отвор в бетон    ф44    с  дебелина до 10см бр. 15лв.
12/ Отвор в бетон    ф56    с  дебелина до 10см бр. 25лв.
13/ Отвор в бетон    ф120  с  дебелина до 10см бр. 30лв.
14/ Отвор в бетон    с размери 20см / 20см  и  дебелина до 10см бр. 40лв.
15/ Отвор в бетон    с размери 40см / 20см  и  дебелина до 10см бр. 40лв.
16/ Отвор в бетон    ф24    с  дебелина над 10см бр. 4лв.
17/ Отвор в бетон    ф28    с  дебелина над 10см бр. 6лв.
18/ Отвор в бетон    ф36    с  дебелина над 10см бр. 12лв.
19/ Отвор в бетон    ф44    с  дебелина над 10см бр. 20лв.
20/ Отвор в бетон    ф56    с  дебелина над 10см бр. 35лв.
21/ Отвор в бетон    ф120  с  дебелина над 10см бр. 40лв.
22/ Отвор в бетон    с размери 20см / 20см  и  дебелина над 10см бр. 45лв.
23/ Отвор в бетон    с размери 40см / 20см  и  дебелина над 10см бр. 45лв.
Монтаж  санитарен  фаянс, СМУ, СМВ и арматура   ІІ - ри етап
 1/ Водомер бр.  15лв./бр. - 20лв./бр.
 2/ Смесител за баня или кухня стоящ или стенен - СМУ бр.  15лв./бр.- 25лв./бр.
 3/ Смесител за вана с окачването - СМВ бр.  20лв./бр.- 35лв./бр.
 4/ Смесител за вграждане - СМУ или СМВ в тухла или бетон бр.  50лв./бр.- 80лв./бр.
 5/ Хидромасажен панел - стенен или ъглов бр.  50лв./бр.-  80лв./бр.
 6/ WC, мивка, писоар, биде бр.  35лв./бр.-  45лв./бр.
 7/ Моноблок бр.  45лв./бр.-  70лв./бр.
 8/ Структура за вграждане - WC бр.  150лв./бр.-  180лв./бр.
 9/ Казанче бр.  20лв./бр.-  30лв./бр.
10/ Мивка от стъкло бр.  60лв./бр.-  90лв./бр.
11/ Шкаф-мивка бр.  50лв./бр. -  60лв./бр.
12/ Вана бр.  150лв./бр.- 180лв./бр.
13/ Вана хидрамасажна или с аериране на водата - джакузи бр.  210лв./бр.- 250лв./бр.
14/ Душ кабина бр.  150лв./бр.- 180лв./бр.
15/ Бойлер проточен т.е. скоростен нагревател бр.  25лв./бр.-  40лв./бр.
16/ Бойлер-обемен 60л. или 90л. бр.  60лв./бр.-  90лв./бр.
17/ Миалня или пералня бр.  20лв./бр. - 35лв./бр.
18/ Сифон за мивка бр.  8лв./бр. - 12лв./бр.
19/ Мелачка за мивка бр.  20лв./бр. - 30лв./бр.
20/ Сифон за вана бр.  15лв./бр.-  20лв./бр.
21/ Огледало бр.  20лв./бр. - 25лв./бр.
22/ Преградна завеса бр.  20лв./бр. -25лв./бр.
23/ Аксесоари бр.  5лв./бр.
Демонтаж  санитарен  фаянс, СМУ, СМВ и арматура    І - ви етап 
 1/ Смесител ( батерия ) стоящ, стенен бр.  10лв./бр.
 2/ Мивка, WC, Шкаф - мивка бр.  15лв./бр.
 3/ Вана бр.  25лв./бр.
 4/ Душ - корито бр.  30лв./бр.
 5/ Душ - кабина бр.  40лв./бр.
 6/ Сифон за мивка или вана ( ново производство) бр. 10лв./бр.
 7/ Сифон за мивка или вана ( старо производство - чугун ) бр.  20лв./бр.
 8/ Бойлер 60л. или  90л. бр. 15лв./бр.
ЗАБЕЛЕЖКА    
 1/ Аварийните работи са с надценка бр. 80%
 2/ Приблизителна оферта по телефона бр. 0,00лв./бр.
С.Р.С.М.Р. - част ВиК  / Специализиран монтаж в ново и старо строителство /    
 1/ Изрязване на прозорче в тръба PVCф110 бр. 15,00лв.
 2/ Изрязване на прозорче в тръба PVCф160 бр. 55,00лв.
 3/ Изрязване на прозорче в тръба PVCф200 бр. 95,00лв.
 4/ Изрязване на прозорче в тръба каменинова тръба ф110 бр. 25,00лв.
 5/ Изрязване на прозорче в каменинови тръби ф160 бр. 75,00лв.
 6/ Изрязване на прозорче в каменинова тръба ф200 бр. 115,00лв.
 7/ Изрязване на прозорче в чугунова тръба ф110 с еднорезова диамантина бр. 175,00лв.
 8/ Изрязване на прозорче в чугунови тръби ф160 с еднорезова диамантина бр. 275,00лв.
 9/ Изрязване на прозорче в чугунова тръба ф200 с еднорезова диамантина бр. 415,00лв.
10/ Зачеканване на каменинова тръба ф110 бр. 57,00лв.
11/ Зачеканване на каменинови тръби ф160 бр. 82,00лв.
12/ Зачеканване на каменинова тръба ф200 бр. 125,00лв.
13/ Зачеканване на чугунова тръба ф110 бр. 88,00лв.
14/ Зачеканване на чугунови тръби ф160 бр. 145,00лв.
15/ Зачеканване на чугунова тръба ф200 бр. 175,00лв.
16/ Бандажиране на PVC ф110 бр. 50,00лв.
17/ Бандажиране на PVC ф160 бр. 95,00лв.
18/ Бандажиране на PVC ф200 бр. 135,00лв.
19/ Бандажиране на каменинова тръба ф110 бр. 190,00лв.
20/ Бандажиране на каменинови тръби ф160 бр. 280,00лв.
21/ Бандажиране на каменинова тръба ф200 бр. 395,00лв.
22/ Бандажиране на чугунова тръба ф110 бр. 190,00лв.
23/ Бандажиране на чугунови тръби ф160 бр. 280,00лв.
24/ Бандажиране на чугунова тръба ф200 бр. 395,00лв.
25/ Направа на бет. опорно блокче  20/20 бр. 54,00лв.
26/ Направа на бет. опорно блокче  30/30 бр. 64,00лв.
27/ Направа на опорно бет. блокче  40/40 бр. 79,00лв.
28/ Направа на опорно бет. блокче  50/50 бр. 88,00лв.
29/ Монтаж на гъвкав мек временен шлаух м/у две каменинови или чугунени тръби ф110 бр. 110,00лв.
30/ Монтаж на гъвкав мек временен шлаух м/у две каменинови или чугунени тръби ф160 бр. 110,00лв.
31/ Монтаж на гъвкав мек временен шлаух м/у две каменинови или чугунени тръби ф200 бр. 110,00лв.
32/ Едноредово изрязване в санитарен Фаианс мивки, ботуши бр. 50лв. - 85лв.
33/ Двуредово изрязване в тухла  бр. 55,00лв.
34/ Двуредово изрязване в бетон бр. 95,00лв.
35/ Направа на гнездо  в бет. 20/20 бр. 120.00лв.
36/ Направа на гнездо  в бет.  30/30 бр. 150.00лв.
37/ Направа на гнездо  в бет.  40/40 бр. 190.00лв.
38/ Направа на гнездо в  бет.   50/50 бр. 255.00лв.
39/ Монтаж за шийката на ф50 бр. 150.00лв.
40/ Монтаж за шийката на ф110 бр. 250.00лв.
41/ Монтаж за шийката на ф160 бр. 350.00лв.
42/ Монтаж за шийката на ф200 бр. 550.00лв.
43/ Монтаж на раздувка   160/110 бр. 90,00лв.
44/ Монтаж на раздувка   110/100 бр. 80,00лв.
45/ Монтаж на раздувка   110/75 бр. 50,00лв.
46/ Направа на армирана циментова превръзка   ф110  за  кам. и чуг. тръби бр. 250.00лв.
47/ Направа на армирана циментова превръзка   ф160  за  кам. и чуг. тръби бр. 250.00лв.
48/ Направа на армирана циментова превръзка   ф200  за  кам. и чуг. тръби бр. 250.00лв.
     
 3/ Допълнителни и нестандартни изисквания непротиворечащи на Правилата на    договаряне
Вътрешно и Външно ВиК на сгради    

 

 

 


прегледай цени за ново строителство