ПРИМЕРНА ОФЕРТА - СТАРО СТРОИТЕЛСТВО

Всички цени са без ДДС.
тел.02/828 08 64, тел. 02/931 09 81 GSM 087/873 33 07
Разводка /инсталация / водопровод и канал баня в това число Изолация
1. Направа на водомерна стойка в това число С.К. спирателен кран ф20 и фитинги 1бр. - 33,00лв./бр.
2. Направа на водомерна стойка в това число С.К. спирателен кран ф20 и фитинги к-т от 2бр. - 76,00лв./к-т
3. Монтаж на парциален водомер в това число О.К. обратна клапа 3/4” и фитинги за 1бр. - 73,00лв./бр.
4. Монтаж на парциален водомер в това число О.К. обратна клапа 3/4” и фитинги за к - т от 2бр. водом. - 146,00лв./к-т
5. Монтаж на водом. стойка със С.К.2” без изп.след сградно водопроводно отклонение за 1бр. - 261,00лв./бр.
6. Монтаж на общ водом. възел 2” пълен к-т след сградно водопроводно отклонение за 1бр. - 950,00лв./бр.
7. Монт.на Р.Р. полипропилинова тръба ф20 в т.ч. фитинги от щранг до извод на водчерпен прибор за бр. - 80,00лв./бр.
8. Монт.на Р.Р. тръба ф20 в т.ч. фитинги м/у изводите на два водчерпни прибора за 1бр. - 75,00лв./бр.
9. Монт.на Р.Р. полипропилинова тръба ф20 в т.ч. фитинги на участък по дълъг от 2м' - 5,50лв./м'
10. Двойно укрепване на тръба ф20 в т.ч. фитинги за 1бр. - 2,00лв./бр.
11. Заскубяване на изолация ф22 - 6м' - 1,50лв./м'
12. Полагане на PVC тръби ф50 в т.ч. фасонни части - 23,00лв./м'
13. Полагане на PVC тръба ф50 в т.ч. фасонни части на у-к по дълъг от 2м' - 12,00лв./м'
14. Направа на гнездо за П.Р.С. подов рогов сифон - ф50 за 1бр. - 3,00лв./бр.
15. Монтаж на П.Р.С. подов рогов сифон - ф50 за 1бр. - 8,50лв./бр.
16. Укрепване на подов канал на P.V.C. тръба ф50 в т.ч. фасонни части 1м' - 2,50лв./м'
17. Подвеждане на PVC тръба ф50 до излаз( извод ) за тоалетна или кухненска мивка - 9,00лв./бр.
18. Подвеждане на PVC тръби ф50 до излаз( извод ) за пералня или миялна - 11,00лв./бр.
19. Подвеждане на PVC тръба ф50 до излаз( извод ) за вана или душ кабина - 8,00лв./бр.
20. Подвеждане на PVC тръба ф110 до извод за WC или моноблок в т.ч. фасонни части - 54,00лв./м'
Хоризонтална разпределителна водопроводна мрежа в това число Укрепване и Изолация
1. Монтаж на РРR полипропилинова тръба ф75 в т. ч. фитинги на участък по - дълъг от 2м' - 60лв./м'
2. Монтаж на РРR полипропилинова тръба ф75 в т. ч. фитинги на участък по - малко от 2м' - 90.00лв./м'
3. Монтаж на РРR полипропилинови тръби ф63 в т. ч. фитинги на участък по - дълъг от 2м' - 50лв./м'
4. Монтаж на РР-R полипропилинови тръби ф63 в т. ч. фитинги на участък по - малко от 2м' - 75.00лв./м'
5. Монтаж на РР-R полипропилинови тръби ф50 в т. ч. фитинги на участък по - дълъг от 2м' - 45лв./м'
6. Монтаж на РР-R полипропилинова тръба ф50 в т. ч. фитинги на участък по - малко от 2м' - 65,00лв./м'
7. Монтаж на РР-R полипропилинова тръба ф40 в т. ч. фитинги на участък по - дълъг от 2м' - 30лв./м'
8. Монтаж на Р.Р. тръба ф40 в т. ч. фитинги на участък по - малко от 2м' - 40.00лв./м'
9. Монтаж на Р.Р. тръба ф32 в т. ч. фитинги на участък по - дълъг от 2м' - 20лв./м'
10. Монтаж на Р.Р. тръба ф32 в т. ч. фитинги на участък по - малко от 2м' - 25.00лв./м'
11. Монтаж на Р.Р. тръба ф25 в т. ч. фитинги на участък по - дълъг от 2м' - 15лв./м'
12. Монтаж на Р.Р. тръба ф25 в т. ч. фитинги на участък по - малко от 2м' - 20лв./м'
13. Монтаж на Р.Р. С.К. спирателен кран ф75 - 76,30лв./бр.
14. Монтаж на Р.Р.- С.К.спирателен кран ф63 - 46,15лв./бр.
15. Монтаж на Р.Р.- С.К.спирателен кран ф50 - 31,15лв./бр.
16. Монтаж на Р.Р.- С.К.спирателен кран ф40 - 22,00лв./бр.
17. Монтаж на Р.Р.- С.К. ф32 - 18,00лв./бр.
18. Монтаж на Р.Р.- С.К. ф25 - 14,00лв./бр.
Вертикални водоснабдителни клонове В.В.К.( щрангове )в това число Укрепване и Изолация
1. Монтаж на РРR полипропилинова тръба ф75 в т. ч. фитинги на участък по - дълъг от 2м' - 60лв./м'
2. Монтаж на РРR полипропилинова тръба ф75 в т. ч. фитинги на участък по - малко от 2м' - 90.00лв./м'
3. Монтаж на РРR полипропилинова тръба ф63 в т. ч. фитинги на участък по - дълъг от 2м' - 50лв./м'
4. Монтаж на РРR полипропилинова тръба ф63 в т. ч. фитинги на участък по - малко от 2м' - 75.00лв./м'
5. Монтаж на РР-R полипропилинова тръба ф50 в т. ч. фитинги на участък по - дълъг от 2м' - 45лв./м'
6. Монтаж на РР-R полипропилинова тръба ф50 в т. ч. фитинги на участък по - малко от 2м' - 65,00лв./м'
7. Монтаж на РРR полипропилинови тръби ф40 в т. ч. фитинги на участък по - дълъг от 2м' - 30лв./м'
8. Монтаж на РРR полипропилинови тръби ф40 в т. ч. фитинги на участък по - малко от 2м' - 40.00лв./м'
9. Монтаж на РРR полипропилинови тръби ф32 в т. ч. фитинги на участък по - дълъг от 2м' - 20лв./м'
10. Монтаж на РРR полипропилинови тръби ф32 в т. ч. фитинги на участък по - малко от 2м' - 25.00лв./м'
11. Монтаж на РРR полипропилинови тръби ф25 в т. ч. фитинги на участък по - дълъг от 2м' - 15лв./м'
12. Монтаж на РРR полипропилинови тръби ф25 в т. ч. фитинги на участък по - малко от 2м' - 20лв./м'
Вертикални канализационни клонове В.К.К.( щрангове ) в това число Укрепване и Изолация
1. Монтаж на РVC тръба ф110 в т. ч. фасонни части - 23,00лв./м'
2. Монтаж на РVC тръби ф 50 в т. ч. фасонни части - 9,00лв./м'
3. Укрепване на РVC тръба ф110 в т. ч. фасонни части - 8,00лв./бр.
4. Укрепване на РVC тръби ф 50 в т. ч. фасонни части - 6,00лв./бр.
Прокопаване на улей и отвори в бетон и тухла без камък и бутобетон
1. Улей в тухла 5см / 4см на 1м' - 10лв./м'
2. Улей в бетон 5см / 4см на 1м' - 30лв./м'
3. Отвор в тухла ф24 - 2лв./бр.
4. Отвор в тухла ф28 - 4лв./бр.
5. Отвор в тухла ф36 - 8лв./бр.
6. Отвор в тухла ф44 - 15лв./бр.
7. Отвор в тухла ф56 - 20лв./бр.
8. Отвор в бетон ф24 с дебелина до 10см - 3лв./бр.
9. Отвор в бетон ф28 с дебелина до 10см - 5лв./бр.
10. Отвор в бетон ф36 с дебелина до 10см - 10лв./бр.
11. Отвор в бетон ф44 с дебелина до 10см - 15лв./бр.
12. Отвор в бетон ф56 с дебелина до 10см - 25лв./бр.
13. Отвор в бетон ф120 с дебелина до 10см - 30лв./бр.
14. Отвор в бетон с размери 20см / 20см и дебелина до 10см - 40лв./бр.
15. Отвор в бетон с размери 40см / 20см и дебелина до 10см - 40лв./бр.
16. Отвор в бетон ф24 с дебелина над 10см - 4лв./бр.
17. Отвор в бетон ф28 с дебелина над 10см - 6лв./бр.
18. Отвор в бетон ф36 с дебелина над 10см - 12лв./бр.
19. Отвор в бетон ф44 с дебелина над 10см - 20лв./бр.
20. Отвор в бетон ф56 с дебелина над 10см - 35лв./бр.
21. Отвор в бетон ф120 с дебелина над 10см - 40лв./бр.
22. Отвор в бетон с размери 20см / 20см и дебелина над 10см - 45лв./бр.
23. Отвор в бетон с размери 40см / 20см и дебелина над 10см - 45лв./бр.
Монтаж санитарен фаянс, СМУ, СМВ и арматура - ІІ - ри етап
1. Водомер - 15-20лв./бр.
2. Смесител за баня или кухня стоящ или стенен - СМУ - 15-25лв./бр.
3. Смесител за вана с окачването - СМВ - 20-35лв./бр.
4. Смесител за вграждане - СМУ или СМВ в тухла или бетон - 50-80лв./бр.
5. Хидромасажен панел - стенен или ъглов - 50-80лв./бр.
6. WC, мивка, писоар, биде - 35-45лв./бр.
7. Моноблок - 45-70лв./бр.
8. Структура за вграждане - WC - 150-180лв./бр.
9. Казанче - 20-30лв./бр.
10. Мивка от стъкло - 60-90лв./бр.
11. Шкаф-мивка - 50-60лв./бр.
12. Вана - 150-180лв./бр.
13. Вана хидрамасажна или с аериране на водата - джакузи - 210-250лв./бр.
14. Душ кабина - 150-180лв./бр.
15. Бойлер проточен т.е. скоростен нагревател - 25-40лв./бр.
16. Бойлер-обемен 60л. или 90л. - 60-90лв./бр.
17. Миалня или пералня - 20-35лв./бр.
18. Сифон за мивка - 8-12лв./бр.
19. Мелачка за мивка - 20-30лв./бр.
20. Сифон за вана - 15-20лв./бр.
21. Огледало - 20-25лв./бр.
22. Преградна завеса - 20-25лв./бр.
23. Аксесоари - 5лв./бр.
Демонтаж санитарен фаянс, СМУ, СМВ и арматура - І - ви етап
1. Смесител ( батерия ) стоящ, стенен - 10лв./бр.
2. Мивка, WC, Шкаф - мивка - 15лв./бр.
3. Вана - 25лв./бр.
4. Душ - корито - 30лв./бр.
5. Душ - кабина - 40лв./бр.
6. Сифон за мивка или вана ( ново производство) - 10лв./бр.
7. Сифон за мивка или вана ( старо производство - чугун ) - 20лв./бр.
8. Бойлер 60л. или 90л. - 15лв./бр.
С.Р.С.М.Р. - част ВиК / Специализиран монтаж в ново и старо строителство /
1. Изрязване на прозорче в тръба PVCф110 - 15,00лв.
2. Изрязване на прозорче в тръба PVCф160 - 55,00лв.
3. Изрязване на прозорче в тръба PVCф200 - 95,00лв.
4. Изрязване на прозорче в тръба каменинова тръба ф110 - 25,00лв.
5. Изрязване на прозорче в каменинови тръби ф160 - 75,00лв.
6. Изрязване на прозорче в каменинова тръба ф200 - 115,00лв.
7. Изрязване на прозорче в чугунова тръба ф110 с еднорезова диамантина - 175,00лв.
8. Изрязване на прозорче в чугунови тръби ф160 с еднорезова диамантина - 275,00лв.
9. Изрязване на прозорче в чугунова тръба ф200 с еднорезова диамантина - 415,00лв.
10. Зачеканване на каменинова тръба ф110 - 57,00лв.
11. Зачеканване на каменинови тръби ф160 - 82,00лв.
12. Зачеканване на каменинова тръба ф200 - 125,00лв.
13. Зачеканване на чугунова тръба ф110 - 88,00лв.
14. Зачеканване на чугунови тръби ф160 - 145,00лв.
15. Зачеканване на чугунова тръба ф200 - 175,00лв.
16. Бандажиране на PVC ф110 - 50,00лв.
17. Бандажиране на PVC ф160 - 95,00лв.
18. Бандажиране на PVC ф200 - 135,00лв.
19. Бандажиране на каменинова тръба ф110 - 190,00лв.
20. Бандажиране на каменинови тръби ф160 - 280,00лв.
21. Бандажиране на каменинова тръба ф200 - 395,00лв.
22. Бандажиране на чугунова тръба ф110 - 190,00лв.
23. Бандажиране на чугунови тръби ф160 - 280,00лв.
24. Бандажиране на чугунова тръба ф200 - 395,00лв.
25. Направа на бет. опорно блокче 20/20 - 54,00лв.
26. Направа на бет. опорно блокче 30/30 - 64,00лв.
27. Направа на опорно бет. блокче 40/40 - 79,00лв.
28. Направа на опорно бет. блокче 50/50 - 88,00лв.
29. Монтаж на гъвкав мек временен шлаух м/у две каменинови или чугунени тръби ф110 - 110,00лв.
30. Монтаж на гъвкав мек временен шлаух м/у две каменинови или чугунени тръби ф160 - 110,00лв.
31. Монтаж на гъвкав мек временен шлаух м/у две каменинови или чугунени тръби ф200 - 110,00лв.
32. Едноредово изрязване в санитарен Фаианс мивки, ботуши - 50лв.-85лв.
33. Двуредово изрязване в тухла - 55,00лв.
34. Двуредово изрязване в бетон - 95,00лв.
35. Направа на гнездо в бет. 20/20 - 120.00лв.
36. Направа на гнездо в бет. 30/30 - 150.00лв.
37. Направа на гнездо в бет. 40/40 - 190.00лв.
38. Направа на гнездо в бет. 50/50 - 255.00лв.
39. Монтаж за шийката на ф50 - 150.00лв.
40. Монтаж за шийката на ф110 - 250.00лв.
41. Монтаж за шийката на ф160 - 350.00лв.
42. Монтаж за шийката на ф200 - 550.00лв.
43. Монтаж на раздувка 160/110 - 90,00лв.
44. Монтаж на раздувка 110/100 - 80,00лв.
45. Монтаж на раздувка 110/75 - 50,00лв.
46. Направа на армирана циментова превръзка ф110 за кам. и чуг. тръби - 250.00лв.
47. Направа на армирана циментова превръзка ф160 за кам. и чуг. тръби - 250.00лв.
48. Направа на армирана циментова превръзка ф200 за кам. и чуг. тръби - 250.00лв.
ЗАБЕЛЕЖКА
1. Аварийните работи са с надценка - 80% /бр.
2. Приблизителна оферта по телефона - 0,00лв./бр.
3. Допълнителни и нестандартни изисквания непротиворечащи на Правилата на Вътрешно и Външно ВиК на сгради - договаряне

прегледай цени за ново строителство