ПРИМЕРНА ОФЕРТА - НОВО СТРОИТЕЛСТВО

Всички цени са без ДДС.
тел.02/828 08 64, тел. 02/931 09 81 GSM 087/873 33 07
I. ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ
1. Доставка на водопровод в изкоп от ПЕВП тръби Ф75 - 6,18(доставка)+9,78(монтаж)=15,96лв./м'
2. Доставка на в-д в сгради от поцинковани тръби и фитинги 2" - 16,25(доставка)+9,45(монтаж)=25,7лв./м'
3. Доставка на в-д в сгради от поцинковани тръби и фитинги 2 1.2" - 20,72(доставка)+11,54(монтаж)=32,26лв./м'
4. Доставка на в-д в сгради от РРR полипропиленови тръби и фитинги за ст.в. Ф20 - 0,95(доставка)+4,89(монтаж)=5,84лв./м'
5. Доставка на в-д в сгради от РРR полипропиленови тръби и фитинги за ст.в. Ф25 - 1,5(доставка)+5,37(монтаж)=6,87лв./м'
6. Доставка на в-д в сгради от РРR тръби и фитинги за ст.в. Ф32 - 2,28(доставка)+5,96(монтаж)=8,24лв./м'
7. Доставка на в-д в сгради от РРR тръби и фитинги за ст.в. Ф40 - 3,54(доставка)+6,83(монтаж)=10,37лв./м'
8. Доставка на в-д в сгради от РРR тръби и фитинги за ст.в. Ф50 - 5,17(доставка)+7,95(монтаж)=13,12лв./м'
9. Доставка на в-д в сгради от РРR тръби и фитинги за ст.в. Ф63 - 7,36(доставка)+10,71(монтаж)=18,07лв./м'
10. Доставка на в-д в сгради от РРR тръби и фитинги за т.в. Ф20 - 1,13(доставка)+4,89(монтаж)=6,02лв./м'
11. Доставка на в-д в сгради от РРR тръби и фитинги за т.в. Ф25 - 1,73(доставка)+5,37(монтаж)=7,1лв./м'
12. Доставка на в-д в сгради от РРR тръби и фитинги за т.в. Ф32 - 2,81(доставка)+5,96(монтаж)=8,77лв./м'
13. Доставка на в-д в сгради от РРR тръби и фитинги за т.в. Ф40 - 4,24(доставка)+6,83(монтаж)=11,07лв./м'
14. Доставка на в-д в сгради от РРR тръби и фитинги за т.в. Ф50 - 6,84(доставка)+7,95(монтаж)=14,79лв./м'
15. Доставка на в-д в сгради от РРR тръби и фитинги за т.в. Ф63 - 9,42(доставка)+10,71(монтаж)=20,13лв./м'
16. Доставка на СК спирателен кран обикновен без изпускател Ф20 - 8,1(доставка)+0,95(монтаж)=9,05лв./бр.
17. Доставка на СК спирателен кран обикновен без изпускател Ф63 - 55,86(доставка)+4,73(монтаж)=60,59лв./бр.
18. Доставка на СК шибърен без изпускател Ф20 - 8,1(доставка)+0,95(монтаж)=9,05лв./бр.
19. Доставка на СК шибърен без изпускател Ф50 - 36(доставка)+1,89(монтаж)=37,89лв./бр.
20. Доставка на СК шибърен без изпускател Ф63 - 55,86(доставка)+4,73(монтаж)=60,59лв./бр.
21. Доставка на СК обикновен с изпускател Ф20 - 8,1(доставка)+0,95(монтаж)=9,05лв./бр.
22. Доставка на СК обикновен с изпускател Ф40 - 27(доставка)+1,89(монтаж)=28,89лв./бр.
23. Доставка на СК обикновен с изпускател Ф63 - 67,8(доставка)+4,73(монтаж)=72,53лв./бр.
24. Доставка на СК шибърен с изпускател Ф20 - 8,1(доставка)+0,95(монтаж)=9,05лв./бр.
25. Доставка на СК шибърен с изпускател Ф32 - 15,5(доставка)+1,71(монтаж)=17,21лв./бр.
26. Доставка на СК шибърен с изпускател Ф40 - 27(доставка)+1,89(монтаж)=28,89лв./бр.
27. Доставка на СК шибърен с изпускател Ф50 - 44(доставка)+1,89(монтаж)=45,89лв./бр.
28. Доставка на СК шибърен с изпускател Ф63 - 67,8(доставка)+4,73(монтаж)=72,53лв./бр.
29. Доставка на възвратен вентил Ф20 - 4,4(доставка)+0,95(монтаж)=5,35лв./бр.
30. Доставка на възвратен вентил Ф50 - 15,42(доставка)+1,89(монтаж)=17,31лв./бр.
31. Доставка на възвратен вентил Ф63 - 18,98(доставка)+4,73(монтаж)=23,71лв./бр.
32. Доставка на водомер за студена вода Ф20 - 35,26(доставка)+12,9(монтаж)=48,16лв./бр.
33. Доставка на водомер за студена вода Ф63 - 283(доставка)+47,86(монтаж)=330,86лв./бр.
34. Доставка на водомер за топла вода Ф20 - 36,26(доставка)+12,9(монтаж)=49,16лв./бр.
35. Доставка на водомер за топла вода Ф63 - 305(доставка)+47,86(монтаж)=352,86лв./бр.
36. Доставка на филтър за водомер Ф63 - 24,2(доставка)+4,73(монтаж)=28,93лв./бр.
37. Доставка на скоби за укрепване на вертикален водопровод.Зтр. - 3,59(доставка)+1,73(монтаж)=5,32лв./бр.
38. Доставка на конзоли в сутерен - 4,76(доставка)+1,84(монтаж)=6,6лв./бр.
39. Доставка на ПК 2" комплект с маркуч 20м и струйник - 288,97(доставка)+56,7(монтаж)=345,67лв./бр.
40. Доставка на тръбна изолация за Ф20 - 0,39(доставка)+1,68(монтаж)=2,07лв./м'
41. Доставка на тръбна изолация за Ф25 - 0,55(доставка)+1,68(монтаж)=2,23лв./м'
42. Доставка на тръбна изолация за Ф32 - 0,64(доставка)+1,68(монтаж)=2,32лв./м'
43. Доставка на тръбна изолация за Ф40 - 1,09(доставка)+1,68(монтаж)=2,77лв./м'
44. Доставка на тръбна изолация за Ф50 - 1,56(доставка)+1,68(монтаж)=3,24лв./м'
45. Доставка на тръбна изолация за Ф63 - 2,08(доставка)+1,68(монтаж)=3,76лв./м'
46. Доставка на тръбна изолация за 2 " - 2,08(доставка)+1,68(монтаж)=3,76лв./м'
47. Доставка на тръбна изолация за 2 1.2" - 3,46(доставка)+1,68(монтаж)=5,14лв./м'
48. Изпитване на водопроводна инсталация - 0,47лв./м'
ІІ. КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ
49. Доставка на дебелостенно РVС тръби Ф110 - 5,67(доставка)+6,14(монтаж)=11,81лв./м'
50. Доставка на дебелостенно РVС тръби Ф160 - 7,45(доставка)+9,92(монтаж)=17,37лв./м'
51. Доставка на дебелостенно РVС тръби Ф250 - 21(доставка)+15,76(монтаж)=36,76лв./м'
52. Доставка на РVС Ф40 - 1,39(доставка)+4,1(монтаж)=5,49лв./м'
53. Доставка на РVС Ф50 с фасонни части - 1,58(доставка)+4,53(монтаж)=6,11лв./м'
54. Доставка на РVС Ф110 с фасонни части - 3,33(доставка)+6,14(монтаж)=9,47лв./м'
55. Доставка на ПС /рогови/ подови сифони - 4,5(доставка)+7,11(монтаж)=11,61лв./бр.
56. Доставка на ПС/за тераси със странично оттичане/ - 7,92(доставка)+7,11(монтаж)=15,03лв./бр.
57. Доставка на ПС 27/27/Ф100 - 21,16(доставка)+10,25(монтаж)=31,41лв./бр.
58. Доставка на РVС Ф110 за ВТ/вътрешни/ - 3,33(доставка)+6,14(монтаж)=9,47лв./м'
59. Доставка на РVСФ11О за ВТ/външно атм.налягане/ - 5,67(доставка)+6,14(монтаж)=11,81лв./м'
60. Доставка на вентилационна шапка Ф125 - 43,25(доставка)+11,34(монтаж)=54,59лв./бр.
61. Доставка на скоби за укрепване на вертикален канал /1тр./ - 3,78(доставка)+0,84(монтаж)=4,62лв./бр.
62. Изпитване на канализационна инсталация - 0,47лв./бр.

прегледай цени за старо строителство